Tietosuojaseloste

Laatimispäivämäärä: 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Klaro Technology Oy
Kaisaniemenkatu 4A (7.krs), 00100 Helsinki, Suomi
Puhelin: +358 401 766 204
Sähköposti: info@klarocpq.fi

2. Rekisterin nimi

Klaro Technology Oy:n
a) Asiakasrekisteri
b) Markkinointirekisteri
c) Rekrytointirekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

a) Asiakasrekisterin tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Klaro Technology Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi asiakasrekisteriä käytetään Klaro Technology Oy:n mainonnan ja suoramarkkinoinnin suuntaamiseen asiakastietojen perusteella. Klaro Technology Oy ei luovuta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Asiakasrekisterin henkilötietoja ylläpidetään ja poistetaan tietokannoista manuaalisella päivityksellä.

b) Markkinointirekisterin tarkoituksena on Klaro Technology Oy:n tuotteiden ja palvelujen markkinointi potentiaalisille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Markkinointi- ja kontaktirekisteriä käytetään myös tapahtumien yhteydessä ilmoittautumisten ja kävijöiden hallintaan.

c) Rekrytointirekisterin tarkoitus on käsitellä ja säilyttää Klaro Technology Oy:n vastaanottamia työpaikkahakemuksia. Työnhakijan antamia tietoja voidaan säilyttää rekisterissä kahden vuoden ajan. Tietoja säilytetään luottamuksellisesti ja ne ovat saatavilla vain rekrytointiprosessiin osallistuville. Tietoihin voidaan palata myöhempien hakujen yhteydessä.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterit pitävät sisällään seuraavia tietoja:
* Nimi
* Sähköpostiosoite
* Puhelinnumero
* Yritys ja asema

a) Asiakassuhteeseen ja tilauksiin liittyviä tietoja.

b) Sähköisen markkinoinnin tilaustieto tai markkinoinnin estotieto. Uutiskirjeen lukutieto ja analytiikka. Sivustokäyttäytyminen ja analytiikka.

c)  Hakijan antamat vapaamuotoiset ja vapaaehtoiset lisätiedot ja liitteet, kuten CV.

5. Henkilötietojen kerääminen

a) Henkilötiedot kerätään pääasiassa henkilöltä itseltään joko suullisesti tai kirjallisesti tarjousten, tilausten ja laskutuksen yhteydessä, Klaro Technology Oy:n verkkosivustojen (www.klarocpq.fi) kautta täytettävillä lomakkeilla, tapahtumien yhteydessä. Lähettämällä sivustolla olevan lomakkeen hyväksyt, että Klaro Technology taltioi antamasi henkilötiedot omaan järjestelmäänsä toteuttaakseen pyytämänne palvelun. Asiakasrekisteri koostetaan Klaro Technology Oy:n asiakastietojärjestelmästä ja tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä.

b) Markkinointirekisteri koostetaan asiakasrekisteristä ja Klaro Technology Oy:n verkkosivuston kautta täytettävillä lomakkeilla henkilöiden itsensä lisäämistä tiedoista.

c) Rekisterin tietolähde on työnhakija itse.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla.

7. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Tietojen poistaminen saattaa edellyttää mm. kirjanpitolain mukaisten säilytysaikojen päättymistä. Pyynnöt osoitetaan kohdassa 1 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Yksityishenkilöllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja pyyntöä tehdessä henkilöllisyys todistettava. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 1).

9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja pyyntöä tehdessä henkilöllisyys on todistettava. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot kohdassa 1).

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Henkilötietoja voidaan käsitellä useissa eri tietojärjestelmissä, jotka ovat joko Klaro Technology Oy:n tai sen kumppaneiden hallinnoimia.

Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten kumppanien tietoverkko ja laitteisto on suojattu asiaan kuuluvilla teknisillä toimenpiteillä.

Kuulumisia digitaalisen myynnin maailmasta

Raportti: Teollisuuden myynti 2021 -kyselytutkimus

Opas

Teollisuuden myynti 2021 -kyselytutkimuksen tarkoitus on antaa yleiskuva suomalaisten teollisuusyritysten myynnin kehitystoimenpiteistä tuleville vuosille. Tutkimus toteutettiin helmi-maaliskuussa 2021. Tuossa vaiheessa oli kulunut vuosi Covid19 -pandemian…

Vinkit digitalisaatioon

Klaron 8 vinkkiä B2B-myynnin digitaaliseen kehitykseen

Blogi

Teollisuusyrityksistä 2/3 miettii tällä hetkellä myyntiprosessien digitalisointia. Tässä kirjoituksessa nostamme esiin 8 vinkkiä, mitä teollisuusyritysten kannattaa huomioida B2B-myynnin digitalisoimisesta. Artikkelin vinkit tuovat esille näkökulmia toimenpiteisiin,…

digitalisointi

6 näkökulmaa B2B -myynnin digitalisointiin

Blogi

B2B-myynnin digitalisointi on päivän trendisana eikä vain johtuen koronaepidemiasta. Ostokäyttäytyminen muuttuu edelleen, ja myös B2B-asiakkaat haluavat ostaa ja tehdä heidän ostamiseen liittyviä vaiheita digitaalisesti verkkopalvelun…

Kiinnostuitko?

Marko Rapeli
Chief Growth Officer
+358 50 3233 973
marko.rapeli@klarocpq.fi

Ota yhteyttä