Blogi

Klaron 8 vinkkiä B2B-myynnin digitaaliseen kehitykseen

Vinkit digitalisaatioon

Teollisuusyrityksistä 2/3 miettii tällä hetkellä myyntiprosessien digitalisointia. Tässä kirjoituksessa nostamme esiin 8 vinkkiä, mitä teollisuusyritysten kannattaa huomioida B2B-myynnin digitalisoimisesta. Artikkelin vinkit tuovat esille näkökulmia toimenpiteisiin, joita teollisuusyritykset tällä hetkellä pohtivat kehittäessään myyntiään vastaamaan tämän päivän tarpeita. Vinkit huomioivat sekä asiakasnäkökulman kuin myös yrityksen omat prosessit.

 

 

1. Pelkkä verkkokauppa ei riitä

 Asiakas haluaa ostamiseen laadukasta tukea suoraan yrityksen verkkopalvelusta, ja pelkkä perinteinen katalogimainen verkkokauppa ei tähän tarpeeseen pysty vastaamaan riittävästi.

VINKKI: Mieti miten asiakas löytää parhaiten itse soveltuvan ratkaisun, ja miten asiakas voi edistää tältä pohjalta kaupantekoa.

 

2. Pelkkä chat-ikkuna ei riitä

Asiakas haluaa helppoa kommunikaatiota tietotarpeeseensa. Se, että on erillisiä irrallisia viestintäkanavia ilman integraatiota muuhun palvelukokonaisuuteen tuottaa vain sekavaa ja puutteellista palvelua asiakkaalle kun katsotaan koko palveluprosessia asiakkaan näkökulmasta.

VINKKI: Mieti miten saat kaiken asiakaskommunikaation yhteen paikkaan niin, että asiakas kuin myös kaikki asiakkaan kanssa asioivat yrityksen työntekijät saavat tarvittavan informaation asiakkaan kanssa asioimiseen.

 

3. Digitaaliset työkalut eivät saa olla irrallisia osia yrityksen myyntiprosessista

Digitaalisten työkalujen pitää palvella asiakasta ja myyntiorganisaatiota yhtenäisessä ja sujuvassa prosessissa. Sovellusten tulee istua jouhevasti yrityksen liiketoimintaprosesseihin ja -arkkitehtuuriin.

VINKKI: Yrityksen digitaliset palvelut pitää sovittaa yhtenäiseksi koko asiakaspalveluprosessiin aina myynnistä elinkaaripalveluihin. Panosta siis siihen, että digitalisaatio on keskeinen osa liiketoimintastrategiaa ja sen toteuttamisesta. Mieti miten kytket CRM:n, markkinointiautomaation, viestintävälineet, myynnin ratkaisut, asiakaspalvelusovellukset ja ERPin yhteen.

 

4. Monikanavainen myynti mahdollistaa uusia tapoja tehdä kauppaa

 Uudet teknologiat ja sovellukset mahdollistavat myyntiprosessissa uudenlaisen kontaktoinnin ja sen vaiheistuksen.

VINKKI: Mieti miten uudet tavat saada tietoa ja näiden keinojen pohjalta kerätyt tiedot voivat muuttaa myyntiprosessia. 

 

5. Digitaalisen myynnin skaalahyödyillä saat uusia kannattavia asiakkaita

Mitä edullisemmin ja tehokkaammin myynti- sekä markkinointitoimenpiteet pystytään tavoitetasolla toteuttamaan, sitä useampaan markkinaan yritys pystyy tähtäämään.

VINKKI: Mieti ketä asiakkaita haluat palvelulla, ja mitä nämä eri asiakassegmentit arvostavat myynnissä ja asiakaspalvelussa. Rakenna eri asiakassegmenteille soveltuvat palvelut hyödyntäen skaalautuvia digitaalisia ratkaisuja. 

 

6. Hyödynnä asiakasdataa uudella tapaa myynnissä

Asiakkaan tarpeista ja ostokäyttäytymisestä pystytään keräämään dataa aivan uudella tapaa uusien teknologioiden ja sovellusten avulla.

VINKKI: Mieti mitä tietoa haluat asiakkaalta kerätä ja miten haluat sitä hyödyntää myyntiprosessissa, etenkin niin että palvelet parhaiten asiakasta hänen ostoprosessissaan.

 

7. Hyödynnä myyntiprosessien sisältämää dataa myynnin johtamiseen

Uudenlainen data myyntiprosessista ja asiakkaasta mahdollistaa uudenlaisen tiedon tuottamisen. Tätä tietoa voidaan hyvin käyttää laadukkaampaan tietopohjaiseen johtamiseen.

VINKKI: Mieti mitä dataa tarvitset laadukkaampaan tietopohjaiseen johtamiseen. Rakenna datan keruu tämän mukaisesti, kuitenkin niin että se samalla ensisijaisesti palvelee asiakasta ostoprosessissa.

 

8. Digitaalisilla myynnin työkaluilla yritys saa monenlaisia hyötyjä kansainväliseen liiketoimintaan

Yrityksillä on paljon mahdollisuuksia saada hyötyjä uusista myyntiprosesseista ja -työkaluista tukea kansainväliseen myyntiin, koska yritys ja sen palvelut tulevat digitaalisessa maailmassa helpommin saavutettaviksi. Yritys kykenee myös uusilla digitaalisilla työkaluilla palvelemaan uutta asiakaskuntaa. Potentiaalinen markkina voi kasvaa moninkertaiseksi digitaalisilla myyntikanavilla.

VINKKI: Mieti, onko yritykselläsi jokin markkina mihin aikaisemmin ei ole voinut tähdätä johtuen tarvittavista resursseista tai keinoista. Tutki miten voisit palvella tätä kohderyhmää paremmin digitaalisilla työkaluilla. Mieti, miten rakennat monikanavaisen myyntiprosessin kansainväliseen liiketoimintaan, erityisesti tutki kuinka lokaalia palvelun tulee olla. 

 

Me Klarolla olemme tehneet myyntiprosessien digitalisointia jo vuodesta 2004. Tältä pohjalta pystymme antamaan vinkkejä ja neuvomaan yrityksiä miten kehittää B2B-myynnin digitaalisia työkaluja.

 

Näkökulmia ja hyötyjä on varmasti myös muitakin. Varaa tapaamisaika, niin pohditaan asiaa yhdessä lisää.

Tutustu vielä tarkemmin meidän ratkaisuihin

Tilaa uutiskirjeemme ja saa viimeisimmät kuulumiset digitaalisen myynnin maailmasta suoraan sähköpostiisi.

 

Kiinnostuitko?

Marko Rapeli
Chief Growth Officer
+358 50 3233 973
marko.rapeli@klarocpq.fi

Ota yhteyttä