Blogi

Miksi KlaroCPQ on erinomainen työkalu kansainvälisessä kaupassa?

KlaroCPQ blog kansainvälinen kauppa

Kansainvälisessä kaupassa tarjouksenteko on huomattavasti vaativampaa kuin kotimaankaupassa, erityisesti jos kyseessä on tekninen ratkaisumyynti. Monimutkaisten laitekokonaisuuksien ja lukuisten komponenttien lisäksi pitää huomioida monenlaisia riskejä, muistaa maakohtaiset erot ja vaatimukset sekä varautua siihen, ettei englannin kielellä aina pärjää joka maassa. KlaroCPQ:ssa on ainutlaatuisia ominaisuuksia, kuten tarjousten automaattinen käännös, osto- ja myyntivaluutan käsittely sekä toimittajakohtainen hinnoittelu, joiden avulla selätät nämä haasteet helposti.

Saat tarjoukset monella kielellä automaattisesti

KlaroCPQ:n monikielisyys on todella näppärä ominaisuus. Useimmiten yritys joutuu turvautumaan käännöstoimiston apuun, jos tarjoukset pitää tehdä useilla muillakin kielillä kuin englanniksi. KlaroCPQ:ssa englanti on oletuskielenä. Lisäksi konfiguraattorissa on ohjelma, joka kääntää tarjouksen automaattisesti halutulle kielelle. Se mahdollistaa sen, että myös kyseistä kieltä taitamaton myyjä pystyy tekemään tarjouksen.

Automaattinen käännös säästää tarjouksenantajan kustannuksia sekä parantaa ostajan asiakaskokemusta, koska hän pystyy esittelemään tarjousta omalle hankintaorganisaatiolla omalla kielellään. Englanninkielinen tarjous pysyy kuitenkin ensisijaisena, johon viitataan kaupankäynnissä.

Suojaudut valuuttariskeiltä

KlaroCPQ:ssa on sekä osto-, että myyntivaluutan käsittely. Valuuttakäsittely suojaa kaupan ostovaluutan ja myyntivaluutan suhteen. Teknisessä ratkaisumyynnissä tarjous voi joskus olla auki pitkäänkin, koska miljoonien arvoisen investoinnin hankintaprosessit kestävät yleensä muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen. Tarjouksen antohetken jälkeen valuuttakurssit voivat maailmassa muuttua. Tämä on erityisen herkkä asia niissä osatuotteissa, joita tarjouksenantaja ostaa alihankkijoilta muualta kuin sieltä kohdemaasta, mihin oma kokonaisratkaisu myydään. Tästä voi syntyä huomattavia valuuttariskejä.

”Kansainvälisessä kaupassa valuuttakäsittely on aivan ehdoton ominaisuus. Järjestelmä osaa eliminoida sekä ostotoiminnan- että myyntitoiminnan valuuttariskit pois,” sanoo Mikko Peltola, KlaroCPQ:n kehityksestä vastaava johtaja.

 Generoit maakohtaisia myyntihintoja

KlaroCPQ:ssa on mahdollista määritellä toimittajakohtainen hinnoittelu sekä valita eri toimittajia eri toimituksiin. Tämä on erityisen tärkeä globaalissa ympäristössä toimivalle yritykselle, missä sillä voi olla eri toimittajia riippuen siitä, minne päin maailmaa laitetoimituksia myydään. KlaroCPQ:n avulla myyntihinta voidaan generoida markkina-aluekohtaisesti riippuen siitä, mitkä toimittajat ovat kullakin markkina-alueella valittavissa.

Parannat laatua ja tarkkuutta

Myytävässä laiteratkaisussa saattaa olla satoja, ellei tuhansia yksittäisiä osia ja tuotenimikkeitä. Lisäksi on muistettava rahti-, toimitus-, asennus- ym. kokonaisuuteen kuuluvat palvelut. KlaroCPQ hinnoittelee konfiguroidun laitekokonaisuuden automaattisesti ja  osaa myös muistuttaa, jos jokin olennaisista palveluista unohtuu. KlaroCPQ:sta saat tarjouksen lisäksi automaattisesti kaikki tarpeelliset liitteet, kuten kaupalliset ehdot ja tekniset spesifikaatiot.

Kiinnostuitko?

Marko Rapeli
Chief Growth Officer
+358 50 3233 973
marko.rapeli@klarocpq.fi

Ota yhteyttä